Inschrijfformulier


LEEFTIJD, CATEGORIE, CONTRIBUTIE

Tot en met 31 oktober 2019 is onderstaande leeftijdsindeling van toepassing. De leeftijdsindeling
wordt jaarlijks cf opgave Atletiekunie en het contributiebedrag middels besluit van de algemene ledenvergadering aangepast.

 

 

De onder genoemd persoon geeft zich op als lid van de E.A.C. “de SPERWERS” en gaat akkoord met de voorwaarden en regels van de vereniging.

 

Doorlopende machtiging SEPA

Ik geef hierbij toestemming aan EAC de Sperwers om (ter voldoening van de verschuldigde contributies ten behoeve van de hieronder vermelde persoon gedurende de duur van zijn/haar lidmaatschap) doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van EAC de Sperwers.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

Incassant ID EAC de Sperwers : NL47 ZZZ 4004 6788 0000