Hondsrug estafetteloop UITGESTELD

Gisteren heeft de organisatiecommissie van E.A.C. De Sperwers 60 Hondsrugestafette, in overleg met het bestuur van E.A.C. De Sperwers, moeten beslissen tot uitstel van de estafetteloop. De geadviseerde en uitgebreide hygiëneregels van de Atletiekunie voor loopwedstrijden en evenementen en de toename van het aantal besmettingen met corona gaf voor ons de doorslag om tot een voorlopige uitstel te beslissen. 

De organisatie richt zich nu op 2021 om de E.A.C. De Sperwers 60 Hondsrugestafette daadwerkelijk te laten doorgaan. 

Inmiddels is er wel een aanzienlijk bedrag aan sponsorgeld opgehaald bij bedrijven en instellingen door de commissieleden Jannie Vos en Harm Hendriks. Binnenkort zal daarvan een deel worden overhandigd aan Sigrids Garden.

 De organisatie bedankt iedereen voor hun belangstelling, geduld en enthousiasme voor de E.A.C. De Sperwers 60 Hondsrugestafette en hopen met op betere tijden.

terug naar nieuwsberichten