Bestuurswijziging E.A.C. De Sperwers

Naar aanleiding van het verzoek tot nieuwe bestuursleden, heeft oud-voorzitter Ton Meijer een nieuw, nu nog waarnemend, bestuur geformeerd voor De Sperwers.

 

Vanaf dit najaar zal dit waarnemend bestuur de taken overnemen van het huidige bestuur en kennismaken met de diverse commissies binnen de Sperwers.

Officieel stelt het waarnemend bestuur zich verkiesbaar en kunnen zij tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV)  verkozen worden. Vanwege de geldende Corona maatregelen zal de ALV in het voorjaar 2021 plaatsvinden. 

 

Het waarnemend bestuur bestaat uit 7 personen;

Voorzitter Anne-Sophie Kok
Penningmeester  Arjan Veldthuis
Secretaris Arnold Beukers
PR & Media Thalita Lanjouw
Baanatletiek  Marieke Lammers
Loopsport  Evelyn Oosting
Algemeen   Marjan Sanders

 

In een volgende Sperwerkoerier stellen wij ons graag aan jullie voor.

 

 

terug naar nieuwsberichten