Lidmaatschap

 

Aanmelding

Wil je aanmelden als lid, vraag dan op de baan aan 1 van onze trainers het inschrijfformulier.

 

Contributie

De hoogte van de contributie hangt af van de ledencategorie waarin je valt. De contributie wordt per kwartaal vooraf automatisch geïncasseerd.

Per 1 november 2017 zijn onderstaande leeftijdsindeling en contributies van toepassing. De leeftijdsindeling wordt jaarlijks conform opgave Atletiekunie en het contributiebedrag middels besluit van de algemene ledenvergadering aangepast.

  1. Mini pupillen Geboren in 2011 en later € 27,85 per kwartaal
  2. Pupillen A,B, C Geboren in 2007 t/m 2010 € 27,85 per kwartaal
  3. Junioren C,D Geboren in 2003 t/m 2006 € 32,25 per kwartaal
  4. Junioren A,B Geboren in 1999 t/m 2002 € 36,90 per kwartaal
  5. Senioren Geboren in 1984 t/m 1998 € 45,50 per kwartaal
  6. Masters Geboren in 1983 en eerder € 45,50 per kwartaal
  7. Loopgroep Vanaf 18 jaar € 33,85 per kwartaal
  8. VB Groep Alle leeftijden € 31,15 per kwartaal

Wedstrijdlicentie loopgroep (optioneel) € 25,00 per kalenderjaar

 


 - Licentielidmaatschap is ook mogelijk. Kosten per jaar bedragen € 57,-. Dat is inclusief AU-licentie, jaarlijkse afdracht aan AU en verenigingsafdracht. Een licentie lid maakt geen gebruik van de (baan)trainingen en andere Sperwers voorzieningen

Wedstrijdlicentie

Voor pupillen, junioren, senioren en masters is de wedstrijdlicentie inbegrepen. 

Loopgroep-leden kunnen een aparte wedstrijdlicentie aanvragen. Met deze wedstrijdlicentie heb je de mogelijkheid deel te nemen aan officiële wedstrijden, zoals baanwedstrijden, kampioenschappen en competities. Het voordeel van deze wedstrijdlicentie is, dat bij een wedstrijd vooraan kunt starten in het wedstrijdlicentie startvak.

 

Leden kunnen de verschuldigde contributie uitsluitend via automatische incasso voldoen.

Nieuwe leden zijn bij aanmelding verschuldigd:

- de contributie vanaf datum aanvang lidmaatschap tot het einde van het lopende kwartaal en

- een eenmalig inschrijfgeld ad € 6,80.

 

Aanmelding

Ben je enthousiast geworden na bovenstaande gelezen te hebben?  
Kom dan gerust langs op de baan de Ullevi 1 in Emmen

vul hier het inschrijfformulier in 

 

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie (bij voorkeur middels e-mail aan de ledenadministratie, eventueel een opzeggingsbrief aan het postadres van de ledenadministratie). Bij opzegging is men nog contributie verschuldigd tot en met het kalenderkwartaal dat aanvangt na de datum van opzegging. (Kortom: na opzegging dient nog 1 x contributie te worden voldaan).

 

Ledenadministratie

Annita Post

E-mail: ledenadministratie@desperwers.nl