Reglement krachtruimte E.A.C. de Sperwers

 
  • De krachtruimte mag uitsluitend gebruikt worden door leden van de vereniging, tenzij het bestuur anders besluit.
  • Gebruik van de krachtruimte is op eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor eventueel letsel, schade of verlies.
  • Gebruik van de krachtruimte is alleen toegestaan onder toezicht van een trainer, tenzij de hoofdtrainer uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming geeft voor individueel gebruik. De hoofdtrainer wordt hiervan op de hoogte gebracht. Het bestuur kan bij de hoofdtrainer opvragen wie toestemming hebben om de krachtruimte zelfstandig te gebruiken. 
  • In verband met de veiligheid wordt er geadviseerd om met minimaal 2 personen te trainen, mits er door de hoofdtrainer toestemming is gegeven voor individueel gebruik.
  • Junioren mogen niet zonder toezicht van een trainer gebruik maken van de krachtruimte.  
  • In de krachtruimte wordt gedisciplineerd getraind.
  • Het zelfstandig trainen mag tijdens trainingsuren van andere groepen, mits deze hier geen hinder van ondervinden.  Reguliere trainingen hebben altijd voorrang. 
  • Het betreden van de krachtruimte is alleen toegestaan met schoon schoeisel.  
  • Na afloop van de training dienen alle materialen opgeruimd te worden en wordt de krachtruimte schoon achtergelaten.
  • Overtreding van het reglement kan leiden tot ontzegging van de toegang tot de krachtruimte. 

 

 

Het bestuur E.A.C. de Sperwers.